F251.

Vorgeschichte: F251. Galan Nei: e

Galan Nei erzählt:

Kersti

Fortsetzung:
F252. Galan Nei: e

Quelle

Erinnerung an ein eigenes früheres Leben.
V12. Kersti: Hauptfehlerquellen bei Erinnerungen an frühere Leben